طرح توجیهی تولید پارافین صنعتی

صنعت تولید پارافین در ایران حدوداً از سال ۱۳۶۰ توسط پیشگامان آن با استفاده از تکنولوژی وامکانات داخلی پایه گذاری گردید وتا قبل از آن تاریخ پارافین به علت عدم تولید کافی، از خارج از کشور وارد می گردید. رشد کیفی و کمی صنعت پارافین در حال حاضر ایران را در رده یکی از صادرکنندگان عمده پارافین در دنیا قرار داده است . پارافین و محصولات پارافینی در صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی ، نساجی، سموم دفع آفات نباتی ، صنایع دفاع ، باتری سازی ، کابل سازی ، ایزولاسیون ، رنگ ورزین ، چسب ، واکس و پولیش ، آرایشی وبهداشتی ، بسته بندی چوب وکاغذ ، کبریت سازی ، شمع سازی ، روان کننده ها وسایر صنایع کاربرد دارد.

فرایند تولیدی پارافین صنعتی ممکن است به یکی از روشهای ذیل باشد:

الف-فرایند اسیدی :در این روش اسلاک واکس بعد از ذوب مجدد و داخل کردن اسید بدون حلال بطور سرد توسطسانتریفوژ عمل جداسازی پارافین ناخالص صورت می گیرد.بعداز این عمل محصول را خشک نموده و با اسید سولفوریکتصفیه می نمایند. برای زدودن نا خالصی ها توسط خاک نیز تصفیه نهایی انجام شده و پس از فیلتراسون قاب گیری وبالاخره بسته بندی می شوند.

ب- فرایند تعریق : در این روش اسلاک واکس بعد از قالب گیری اولیه و روغن گیری به روش تعریق و تصفیه با اسیدسولفوریک عملیات بعدی به روش همان فرایند اسیدی (از مرحله تصفیه به بعدانجام )ادامه می یابد….

پروژه ی کارافرینی تولید پارافین صنعتی

فهرست مطالب

 • فصل ١- معرفی محصولات (پارافین صنعتی)
 • معرفی کد ISIC محصول
 • تعرفة گمرکی پارافین صنعتی
 • شرایط واردات
 • بررسی استاندارداهای ملی و بین المللی
 • قیمت داخلی
 • کاربردها
 • محصولات جایگزین
 • اهمیت استراتژیک تولید پارافین صنعتی
 • کشورهای عمدة تولید کنندة پارافین صنعتی
 • تولید کنندگان عمدة جهان و ظرفیت آنها
 • فصل ٢- وضعیت عرضه و تقاضای پارافین صنعتی
 • بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و معرفی شرکت های سازنده ماشین
 • آلات مورد استفاده در تولید محصول
 • وضعیت طرح های در دست اجرا
 • بررسی روند واردات در سال های گذشته
 • بررسی روند مصرف
 • معرفی بازارهای مصرف جدید پارافین صنعتی
 • پیش بینی نیاز به پارافین صنعتی
 • فصل ٣-  بررسی فنی طرح تولید پارافین صنعتی
 • بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
 • بررسی و تعیین حداقل حداقل ظرفیت اقتصادی و برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
 • میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور
 • پیشنهاد منطقة مناسب برای اجرای طرح پارافین
 • وضعیت تامین نیروی انسانی طرح پارافین
 • بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و امکانات مخابراتی مورد نیاز برای طرح تولید پارافین
 • حمایت های اقتصادی و بازرگانی
 • تجزیه تحلیل نهائی
 • مراجع

فرمت فایل:PDF تعداد صفحات:۵۹

پروژه ای مناسب جهت ارائه ی دانشجویی و دریافت وام کارافرینی

/ 0 نظر / 161 بازدید